MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २ नोव्हेंबर २०१६

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

पुरुषाप्रमाणे स्त्री
स्त्रीमुळे पुरुष पुर्ण आहे
भगवंताशिवाय मात्र
त्यांचा संसार अपूर्ण आहे

  • TAG