MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २ नोव्हेंबर २०१६

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

पौर्णिमेनंतरचा चंद्र
लालसर तळपत होता
सूर्य आज जणू
पश्चिमेलाच उगवला होता

  • TAG