Download MarathiMati.com's New Android App from Google Play

MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २ नोव्हेंबर २०१६

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

आमच्या गावाची माणसं
तशी चांगली आहेत
प्रत्येकाच्या चेहर्‍यावर
चांगुलपणाचे मुखवटे आहेत

  • TAG
Download MarathiMati.com's New Android App from Google Play