MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २ नोव्हेंबर २०१६

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

जगणार्‍यांपेक्षा
मरणार्‍यांची चंगळ आहे
त्यांना सायरनची गाडी व
सरपण फुकट आहे

  • TAG