MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २ नोव्हेंबर २०१६

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

इथं दगडाच्या देवाला
नैवेद्य दाखविला जातो
माणसातील देव मात्र
उपाशीच असतो

  • TAG