मुलगा वंशाचा दिवा

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २० जून २०११

मुलगा वंशाचा दिवा - मराठी चारोळी | Mulaga Vanshacha Diva - Marathi Charoli

मुलगा वंशाचा दिवा
सांगत फिरणाऱ्यांचा वाटतो खेद
दोन कुळांच्या विस्तारवेलीचा
गर्भाशयात का विच्छेद

  • TAG