MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २ नोव्हेंबर २०१६

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

सोललं, फोडलं तरी
खूप काही देतात
कारण ‘नारळात’
देवता निवास करतात

  • TAG