पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव | Eco-friendly Ganeshotsav

MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २ नोव्हेंबर २०१६

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

आकाशात ग्रह तारे
अपार आहेत
पृथ्वीवर मात्र
जागेची मारामार आहे

  • TAG
Book Home in Konkan