MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २ नोव्हेंबर २०१६

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

बर्‍याचदा सॉरी शब्द
वरवरचा असतो
आतून माणूस
कधीच दुःखी नसतो

  • TAG