MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | १८ मार्च २०१४

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

गेले बालपणीचे दिवस
ते आता कधी येणार नाहीत
आठवणी ठेवल्यात जपून
त्या कधीच सरणार नाहीत

  • TAG