Download MarathiMati.com's New Android App from Google Play

MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | १८ मार्च २०१४

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

तु जीवनात आलीस
अन्‌ या जीवनाला अर्थ आला
या जगात येण्याचा
माझा हेतू सार्थ झाला

  • TAG
Download MarathiMati.com's New Android App from Google Play