तु जीवनात आलीस

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २८ मार्च २०१४

तु जीवनात आलीस - मराठी चारोळी | Tu Jeevanat Aalis - Marathi Charoli

तु जीवनात आलीस
अन्‌ या जीवनाला अर्थ आला
या जगात येण्याचा
माझा हेतू सार्थ झाला

  • TAG