पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव | Eco-friendly Ganeshotsav

MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | १८ मार्च २०१४

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

तुझ्या पाठमोर्‍या आकृतीकडे
मी एकटक पाहात होतो
तु एकदा तरी वळून पाहावस
म्हणून देवाला विनवीत होतो

  • TAG
Book Home in Konkan