Download MarathiMati.com's New Android App from Google Play

MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | १८ मार्च २०१४

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

मृत्यु हे जीवनाचं
अंतिम सत्य आहे
तुझी साथ नसेल तर
हे जीवनच व्यर्थ आहे

  • TAG
Download MarathiMati.com's New Android App from Google Play