पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव | Eco-friendly Ganeshotsav

MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | १८ मार्च २०१४

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

तु मला अव्हेरलेस
याचं मला दु:ख आहे?
अग वेडे, तुझ्या सुखातच
तर माझे सुख आहे

  • TAG
Book Home in Konkan