Download MarathiMati.com's New Android App from Google Play

MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | १८ मार्च २०१४

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

माझ्या मनातील भावना
मी कधी व्यक्त केल्या नाहीत
दु:ख एकच आहे की
तुलाही त्या समजल्या नाहीत

  • TAG
Download MarathiMati.com's New Android App from Google Play