तुझ्या असण्यामुळेच

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २० मार्च २०१४

तुझ्या असण्यामुळेच - मराठी चारोळी | Tujhya Asanyamelech - Marathi Charoli

तुझ्या असण्यामुळेच
माझ्या मरणालाही अर्थ आहे
जर तूच नसशील
तर माझे जगणेही व्यर्थ आहे

  • TAG