पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव | Eco-friendly Ganeshotsav

MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | १८ मार्च २०१४

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

तुझ्या असण्यामुळेच
माझ्या मरणालाही अर्थ आहे
जर तूच नसशील
तर माझे जगणेही व्यर्थ आहे

  • TAG
Book Home in Konkan