पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव | Eco-friendly Ganeshotsav

MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | १९ जुलै २०१५

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

माझं तुझ्याकडे एकटक पहाणं
अन्‌ तुझं ते गोड हसणं
आपल्या दोघांनाही सुखावत होतं
पण दृष्ट जगाला ते पाहावत नव्हतं

  • TAG
Book Home in Konkan