MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २० जून २०११

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

नवविवाहिता आणते
संस्काराची शिदोरी
श्रद्धेचे जपते
कुंकवाची तिजोरी

  • TAG