MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २० जून २०११

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

सह्याद्रीच्या कुशीत किल्लेसमान गड
पायथ्याशी बसगें बु॥ गांव आहे
सर्व सामान्यांच्या मनामध्ये
आपुलकीचे कोरलेले नांव आहे

  • TAG