MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २० जून २०११

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

प्रेमप्रकरण एक
मूळ असतं
एकतर्फी झाल्यास ते
एक खूळ असतं

  • TAG