MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २० जून २०११

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

दवाखान्यात जाण्यासाठी
केसपेपरचे बिल आहे
प्रेम जागवायचे म्हणून
तुझ्यासाठी दिल आहे

  • TAG