MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २० जून २०११

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

पायवाट चालताना
वळणावरती रहा उभी
नजरेआड होण्याआधी
डोळ्यात साठवीन तुझी छबी

  • TAG