MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २० जून २०११

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

घोळका करून आला ताफा
गंध दरवळतो चाफा
दिलाचा दिलवर देतो तोहफा
नंतर धडाडती प्रेमाच्या तोफा

  • TAG