MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २० जून २०११

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

मीरा होती
कृष्ण दिवानी
विरहामध्ये लपली होती
तिच्या वेदनेची गाणी

  • TAG