MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २० जून २०११

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

कुंपणानं खाल्ली
आपलीच शेतं
गिधाडांच्या कळपात
दिसतात प्रेतं

  • TAG