MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २० जून २०११

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

मनापासून अभ्यास केल्यास
पुस्तक पाठ आहे
बेशिस्तीने वागल्यास
आक्टोबर परिक्षेस गाठ आहे

  • TAG