MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २० जून २०११

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

बायकोला मन असते
मुलांना दिवाळी सण असते
ती संस्काराचे धन असते
खोंड बैलाला वेसण असते

  • TAG