MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २० जून २०११

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

समाजाचे चित्र आहे विदारक भीषण
बदलू शकत नाही कोणी येऊन विभीषण
वडाखाली कशासाठी ऐकायचं
रामराज्याचं भाषण

  • TAG