MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २० जून २०११

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

प्रदूषणाच्या विळाख्याने
नदी झाली गटारगंगा
विचारानो जागे व्हा
वाचवायची पंचगंगा

  • TAG