नंदी शंकराचे वाहन आहे

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २० जून २०११

नंदी शंकराचे वाहन आहे - मराठी चारोळी | Nandi Shankarache Vahan - Marathi Charoli

नंदी शंकराचे वाहन आहे
कसायाला गाय बैल विकतो
याचे कुणाला भान आहे
...

  • TAG