MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २० जून २०११

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

इथे मनाला वास येतो
माणसाच्या जातीचा
मी भयाण रोग पाहतो
कर्मठ विचार साथीच

  • TAG