MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २० जून २०११

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

माळावरती वस्ती आणि
झाडीत गाव दडले आहे
आता तिथे तटबंदीला
भगदाड मात्र पडले आहे

  • TAG