Download MarathiMati.com's New Android App from Google Play

MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २० जून २०११

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

काश्मिरच्या फुलबागेची
मानवतेला हाक आहे
बुरख्या मागच्या क्रूरतेचा
तरी तिला धाक आहे

  • TAG
Download MarathiMati.com's New Android App from Google Play