MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २० जून २०११

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

पिकले पानं गळताना
कधी गळले कळत नाही
म्हणून तर हिरव्या देठाचा
एकही अश्रू ढळत नाही

  • TAG