Download MarathiMati.com's New Android App from Google Play

MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २० जून २०११

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

दुर्बलास हात देणे
जीवन येथे सार्थ आहे
हाताला ही दानत नसेल
तर जगणे स्वार्थ आहे

  • TAG
Download MarathiMati.com's New Android App from Google Play