MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २० जून २०११

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

हातामध्ये टाळ चिपळ्या
तोंडामध्ये असे मिठाई
दिंडीत वारकऱ्याच्या
शोधू कुठे विठाई

  • TAG