Download MarathiMati.com's New Android App from Google Play

MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २० जून २०११

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

नात्या गोत्यांचा प्रेमजिव्हाळा
आता सरला आहे
मामाचा चिरेबंदी वाडा
आता ढासळला आहे

  • TAG
Download MarathiMati.com's New Android App from Google Play