MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २० जून २०११

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

दगडात देवं पाहाणे
ही आमची संस्कृती आहे
माणसातही भेदाभेद करणे
ही कोणाची विकृती आहे

  • TAG