MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २० जून २०११

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

निरामय जीवनासाठी
चारित्र्य हा आरसा आहे
दातृत्व आणि कर्तृत्व
हा संस्कृतीचा वारसा आहे

  • TAG