MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २० जून २०११

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

सत्तेच्या वैभवात वाजतो
ढोल ताशा झांज
सूर्य मावळतीला गेल्यानंतर
आठवते सांज

  • TAG