MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २० जून २०११

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

संकटात नसावी
शब्दांची कोटी
दिवा विझताना
ज्योत होते मोठी

  • TAG