माणूस असावा

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २० जून २०११

माणूस असावा - मराठी चारोळी | Manus Asava - Marathi Charoli

माणूस असावा
व्यवहारात रोकड
मित्र नसावा
वागण्यात बोकड

  • TAG