MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २० जून २०११

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

साबरमतीचा थोर संत बापू
तुझी अहिंसा गुजरात मध्ये लागली झोपू
गोध्राकांडात भाऊ भावाला लागला कापू
म्हणे दिसेल त्याला चोपू

  • TAG