Download MarathiMati.com's New Android App from Google Play

MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २० जून २०११

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

अंजनीचे सुपुत्र बनले
गाडगेबाबांचा अवतार रुपी संत
सकल जना सामावुनी
वाहते कृष्णामाई संथ

  • TAG
Download MarathiMati.com's New Android App from Google Play