MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २० जून २०११

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

सत्तेत मलिद्यासाठी हाणामारी
कोण सोडवितो मारामारी
ती असते उंटाची उंटमारी
आणि हत्तीची साठमारी

  • TAG