MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २० जून २०११

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

समाजात लिडर
असतो डिलर
लोकशाहीचा किलर
निवडून येताच मतदारांना समजतो चिल्लर

  • TAG