समतेच्या स्वच्छ कल्पना

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २० जून २०११

समतेच्या स्वच्छ कल्पना - मराठी चारोळी | Samatechya Swacha Kalpana - Marathi Charoli

समतेच्या स्वच्छ कल्पना
माझ्या मनात पक्क्या आहेत
प्रबोधनासाठीच लिहिलेल्या
चिंतनिका अगदी सच्च्या आहेत

  • TAG