NashikDiary.com

किल्ले

Forts of Maharashtra

Janjira Fort(Maharashtra,India)
हरिश्चंद्रगड

पुण्याहून नाशिक मार्गावर आळेफाटा येथे येऊन कल्यान मुरबाडकडे जाणाऱ्या हमरस्त्यावर माळशेज घाटाच्या अलीकडे खुबी हे गांव आहे.

अंजनेरी

अंजनेरी किल्ला इतिहासात परिचित आहे तो हनुमान जन्मस्थानामुळे. वायुपुत्र हनुमानाचा जन्म याच डोंगरावर झाला

आजोबागड

बालाघाटाच्या रांगेत रतनगड आणि हरिश्चंद्रगडा यांच्या मधोमध अगदी कडेला असलेला ‘अजापर्वत’ उर्फ ‘आजोबाचा डोंगर’